За нас Мисија и визија Историја Зграда Библиотека Вработени
EN

УПРАВА & АДМИНИСТРАЦИЈА

др Тихомир Топузовски ⟶ в.д. директор

Јован Грданоски ⟶ правник

Александра Мојсова ⟶ правен соработник

Весна Дабеска ⟶ сметководство

Анжелика Апсис ⟶ маркетинг и односи со јавност

Ивана Тасев ⟶ соработник за односи со јавност

Бојана Стојменовска ⟶ програмски и оперативен координатор

Јулија Манојлоска ⟶ логистичка организација

ЗБИРКИ И ДЕПОА

др Мира Гаќина ⟶ кустос советник

Благоја Варошанец ⟶ виш кустос

Ива Петрова Димовски ⟶ кустос

Јованка Попова ⟶ кустос

Владимир Јанчевски ⟶ кустос

Ивана Васева ⟶ кустос

КОНЗЕРВАЦИЈА & РЕСТАВРАЦИЈА

Љупчо Иљовски ⟶ конзерватор

Јадранка Милчовска ⟶ соработник конзерватор

ЕДУКАЦИЈА

Бојана Јанева ⟶ кустос едукатор

Никола Узуновски ⟶ соработник едукатор

Борјана Божиновска ⟶ асистент едукатор

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОГРАМИ & РЕДАКЦИЈА НА THE LARGE GLASS JOURNAL

др Тихомир Топузовски ⟶ кустос во Дискурзивната програма и уредник на Large Glass Journal

Софиа Григориадоу ⟶ кустос соработник за Дискурзивна програма

АРХИВА & БИБЛИОТЕКА

Тони Димовски ⟶ архива

Гордана Марковска ⟶ архива

Бесник Емини ⟶ библиотека

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН & ВЕБСТРАНА

Илиана Петрушевска ⟶ графички дизајн

Албана Бектеш ⟶ графички дизајн

Аријане Шпаниер ⟶ соработник на музејскиот идентитет

Денис Сарагиновски ⟶ развој на веб-сајт и фотографија

МУЗЕЈСКА ПРОДАВНИЦА & ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ

Злата Лазарова ⟶ музејска продавница

Билјана Бадаровска ⟶ музејска продавница

Ана Трајковска ⟶ музејска продавница

ТЕХНИЧАРИ

Јордан Арсовски ⟶ техничар

Томислав Каровски ⟶ технички соработник

Биљана Пејовска ⟶ хигиеничарка

Сафета Мујовиќ ⟶ хигиеничарка

Биљана Бадаровска ⟶ хигиеничарка

Емрула Алија ⟶ хигиеничар

ЧУВАРИ

Зоран Петровски ⟶ чувар

Горан Попоски ⟶ чувар

Маријан Спасовски ⟶ чувар

Бобан Милковски ⟶ чувар

Александар Оржанов ⟶ чувар