Публикации Лубарда
EN

Лубарда

 

Каталог од изложба:

Петар Лубарда: Од колекцијата на МСУ Скопје

Издавач:

Музеј на современата уметност Скопје, 2023

Автори:

Владимир Јанчевски, Благоја Варошанец

Текст:

Марија Петровиќ, Владимир Јанчевски, Благоја Варошанец

Фотографија:

Роберт Јанкулоски, од документацијата на МСУ-Скопје

Графички дизајн и уредување:

Илиана Петрушевска

Јазик:

Македонски со англиски превод

Корица и димензии:

мек повез, 20 х 20см

Страници:

60

 

Каталог од изложба:

Артур Жмиевски: Демократии/Реализам

Издава:

Музеј на современата уметност Скопје, 2021

Автори:

Мира Гаќина, Јованка Попова, Владимир Јанчевски

Графички дизајн:

Илиана Петрушевска

Корици и димензии:

Мек повез, 19,5 x 24,5 cm

Страни:

74

ISBN 978-608-264-024-2

 

Каталог од изложба:

Гледај тука сум без простор

Издава:

Музеј на современата уметност Скопје, 2021

Текст:

Мира Гаќина и Јованка Попова

Фотографија:

Од уметничката колекција на Телеком и со дозвола на уметниците

Графички дизајн и уредување:

Илиана Петрушевска

Јазик:

Македонски со англиски превод

Корица и димензии:

мек повез, 20 х 20см

Страници:

100

ISBN 978-608-264-021-1

 

Каталог од ретроспективна изложба:

Симон Узуновски: Патот за Волкодери, 2022

Издавач:

Музеј на современата уметност Скопје, 2022

Текст:

Љиљана Неделковска, Валентино Димитровски, Лазо Плавевски, Марика Бочварова Плавевска, Владимир Јанчевски

Фотографија:

Станимир Неделковски, Иво Велјанов, Стеван Смилевски – Кокан, Домагој Блажевиќ, Денис Сарагиновски и од документацијата на уметникот

Графички дизајн и уредување:

Илиана Петрушевска

Јазик:

Македонски со англиски превод

Корица и димензии:

мек повез, 22 х 16,5 см

Страници:

320

ISBN 978-608-264-033-4

 

Каталог од изложба:

Проект и судбина: Постојана поставка МСУ-Скопје

Издавач: Музеј на современата уметност-Скопје, 2021/22

Текстови:

Мира Гаќина Ивановска, Артан Садику и Марика Бочварова Плавевска

Фотографија:

Од документациите на МСУ-Скопје и од уметниците, Благоја Варошанец

Графички дизајн:

Илиана Петрушевска

Јазик:

Македонски со англиски превод

Корица и димензии:

мек повез, 16,5 x 23 см

Страници:

144

ISBN 978-608-264-025-9

 

 

Каталог од изложба:

Наташа Неделкова: Изведувајќи го безличното / Манифестирање на спекулумот

Издавач:

Музеј на современата уметност Скопје, 2022

Автори:

Благоја Варошанец, Ива Димовски, Владимир Јанчевски

Текст:

Благоја Варошанец, Наташа Неделкова

Фотографија:

Маја Јаневска-Илиева

Графички дизајн и уредување:

Илиана Петрушевска

Јазик:

Македонски со англиски превод

Корица и димензии:

мек повез, 20 х 20см

Страници:

32

 

Каталог од изложба

Издавач:

Музеј на современата уметност Скопје, 2022

Автори:

Мира Гаќина и Јованка Попова

Текст:

Мира Гаќина и Јованка Попова

Фотографија:

Роберт Јанкулоски, Маја Аргаќиева

Графички дизајн и уредување:

Илиана Петрушевска

Јазик:

Македонски со англиски превод

Страници:

86

ISBN 978-608-264-031-0

 

Каталог од изложба:

Дритон Селмани: Лаењето на облаците не ги вознемирува кучињата

Издавач:

Музеј на современата уметност Скопје, 2022

Автори:

Владимир Јанчевски, Благоја Варошанец, Ива Димовски

Текст:

Владимир Јанчевски

Фотографија:

Денис Сарагиновски

Графички дизајн и уредување:

Илиана Петрушевска

Јазик:

Македонски со англиски превод

Корица и димензии:

мек повез, 20 х 20см

Страници:

32

ISBN 978-608-264-032-7

 

Каталог од изложба

Издавач:

Музеј на современата уметност Скопје, 2022

Автори:

Мира Гаќина, Јованка Попова

Текст:

Мира Гаќина, Јованка Попова

Графички дизајн и уредување:

Неда Фирфова, Илиана Петрушевска, Албана Бектеш

Јазик:

Македонски со англиски превод

Корица и димензии:

мек повез, 23,5 х 16,5

Страници:

112

ISBN 978-608-264-023-5

 

Каталог од урбанистичко-архитектонски проект

Издава:

Музеј на современата уметност Скопје, 2016

Автори:

Зоран Петровски, Јован Ивановски

Текстови:

Зоран Петровски, Влатко Коробар, Ана Ивановска-Дескова, Јован Ивановски, Мароје Мрдуљаш

Ликовно уредување:

Владимир Десков

Фотографија:

Маја Јаневска

Јазик:

Македонски и англиски

Корица и димензии:

мек повез, 26 x 21

Број на страни:

32

ISBN 978-9989-199-82-0

T3. Публикација – Кале, културна тврдина (слободно превземање)