Настани Предавање на Адам Ночек
EN

Предавање на Адам Ночек

Недела, 12. март, 2023, во 12,00

Во рамки на изложбата „Пејзаж на вознемиреност“, Музејот на современата уметност го претставува Адам Ночек со предавањето За планетарните архитектури на урбаните агро-екосистеми на Адам Ночек. Предавањето е критичка медитација за различните начини на кои технологиите на урбанизација посредуваат во човечкото и нечовечкото населување на Земјата. Фокусирајќи се на урбаните агломерации во регионот МЕНА и Југоисточна Азија, на предавањето ќе стане збор за тоа како урбанизацијата на планетата се чувствува нерамномерно низ целиот свет со нагласка на она што е веќе добро познато: урбанизацијата е геолошка сила (означена со зголемување на емисиите на SUNDA јаглерод и намалување на капацитетот на јаглеродот, забрзување на богатството, безбедноста на храната и здравствените нееднаквости; деградација на почвата, водата, квалитетот на воздухот и губење на биолошката разновидност), а жителите на мегаградовите како Каиро и Бангкок ја носат тежината на овие геолошки дизајни.

Имајќи ги предвид овие опсервации, ќе се пристапи и кон неодамнешните социјални и еколошки интервенции направени од она што стана познато како „урбана агроекологија“. Ова дело функционира како важна интервенција во два начини на модерниот екстрактивизам: спојување на критиките на модерната урбанизација од една страна и индустриското земјоделство од друга страна, урбаната агроекологија предвидува дизајн на испреплетени растителни и микробни екосистеми кои имаат за цел да промовираат социјална и еколошка правда, и поправка на екстракцијата и експлоатацијата направени од неконтролиран урбан развој и индустриско производство на храна.

Меѓутоа, она што стана јасно е дека за да можат агроеколошките технологии да имаат трајно влијание, особено во услови на грубо нерамномерни обрасци на урбанизација, потребни се нови начини на размислување за размерите и технологиите на урбаната форма. Ова ќе отвори мноштво нови прашања за тоа како да се управува со таквите интервенции во обем и дали напредните пресметковни технологии нудат можности за урбано агро-управување што инаку би било незамисливо. На тој пат, разгледувам различни предлози за урбан дизајн и управување од она што јас го нарекувам „автоматизирана левица“ и заклучувам нудејќи предлог за дизајн на планетарни урбани агроекосистеми, конкретно усогласени со асиметриите во урбаниот развој.

Адам Ночек е вонреден професор по философија на технологијата и наука и технолошките студии на Факултетот за уметности, медиуми и инженерство на Државниот универзитет во Аризона. Тој е, исто така, основачки директор на Центарот за философски технологии на ASU. Ночек има објавено нашироко за философијата на медиумите и науката; спекулативната философија (особено Вајтхед); дизајн философија, историја и пракса; и критички и спекулативни теории на компјутеризираните медиуми. Неговата најнова книга е Molecular Capture: The Animation of Biology (Минесота, 2021) и работи на два последователни проекти за книги. Заедно со Катерина Колозова, Ночек е  исто така ко-директор на Факултетот за материјалистичко истражување.

 

Предавањето се реализира во соработка со „Школата за Материјалистички реализам“.

 

МИНАТИ НАСТАНИ

МСУ летно кино - 20 дена во Мариупол

Четврток, 27/06/2024, 21:00

Повик за учество на работилница „не баш прошетка“

Повикот е отворен до вторник, 14 мај 2024

МАТИНЕ

13/04/2024

Повик за учество на работилницата „Харизматични објекти“

Пријавување до сабота, 30 март 2024