Публикации Ахмет Огут: Скокни
EN

Ахмет Огут: Скокни

 

Каталог од изложба

Издавач:

Музеј на современата уметност Скопје, 2022

Автори:

Мира Гаќина и Јованка Попова

Текст:

Мира Гаќина и Јованка Попова

Фотографија:

Роберт Јанкулоски, Маја Аргаќиева

Графички дизајн и уредување:

Илиана Петрушевска

Јазик:

Македонски со англиски превод

Страници:

86

ISBN 978-608-264-031-0