Публикации Графичката колекција на МСУ Скопје
EN

Графичката колекција на МСУ Скопје

 

Каталог од изложба:

Графичката колекција на МСУ Скопје

Издава:

Музеј на современата уметност Скопје, 2018

Автор:

Благоја Варошанец

Текст:

Благоја Варошанец

Ликовно уредување:

Илиана Петрушевска

Фотографија:

Марин Димески, Милан Џинго, Благоја Варошанец

Јазик:

Македонски со англиски преводи

Корица и димензии:

мек повез, 21 x 16,5

Број на страни

220

ISBN 978-608-264-000-6

Претходни изданија