Публикации (aus)stralungen
EN

(aus)stralungen

 

Каталог од изложба

Издава:

Музеј на современата уметност Скопје, 1998

Автор:

Соња Абаџиева

Текст:

Соња Абаџиева

Ликовно уредување:

Јован Шумковски, Маринко Бороевиќ

Фотографија:

Румен Ќамилов, Роберт Јанкулоски, Марин Димески

Јазик:

Германски и англиски

Корица и димензии:

мек повез, 30x 22

Број на страни

60

ISBN 9989-703-15-9

Претходни изданија