Публикации Freeingspace
EN

Freeingspace

 

Каталог од македонскиот павилјон на 16 Интернационална изложба на архитектура La Biennale di Venezia

Издава:

Музеј на современата уметност Скопје, 2018

Автори и уредници:

Марија Мано Велевска, Слободан Велевски

Текстови:

Зоран Петровски (Увод), Марија Мано Велевска, Слободан Велевски, Мери Батакоја, Данијела Симоновска (фото-есеј)

Ликовно уредување:

Private Print Skopje

Јазик:

Англиски

Корица и димензии:

мек повез, 16,5 х 16,5

Број на страници:

120

ISBN 978-9989-199-89-9

Претходни изданија