Публикации Драган Петковиќ
EN

Драган Петковиќ

 

 

Каталог од ретроспективна изложба

Издава:

Музеј на современата уметност Скопје, 2008

Автор:

Зоран Петровски

Текстови:

Зоран Петровски, Соња Абаџиева, Мирослав Поповиќ

Ликовно уредување:

Зоран Петровски, Розалинда Трајковска Илиевска

Фотографија:

Роберт Јанкулоски

Јазик:

Македонски со англиски преводи

Корица и димензии:

мек повез, 27 x 21

Број на страни

104

ISBN 978-9989-199-07-3

Превземи во ПДФ: Petkovic, Dragan

 

Претходни изданија