Публикации Кале, културна тврдина
EN

Кале, културна тврдина

 

Каталог од урбанистичко-архитектонски проект

Издава:

Музеј на современата уметност Скопје, 2016

Автори:

Зоран Петровски, Јован Ивановски

Текстови:

Зоран Петровски, Влатко Коробар, Ана Ивановска-Дескова, Јован Ивановски, Мароје Мрдуљаш

Ликовно уредување:

Владимир Десков

Фотографија:

Маја Јаневска

Јазик:

Македонски и англиски

Корица и димензии:

мек повез, 26 x 21

Број на страни:

32

ISBN 978-9989-199-82-0

T3. Публикација – Кале, културна тврдина (слободно превземање)

Претходни изданија