Публикации Симон Узуновски: Патот за Волкодери
EN

Симон Узуновски: Патот за Волкодери

 

Каталог од ретроспективна изложба:

Симон Узуновски: Патот за Волкодери, 2022

Издавач:

Музеј на современата уметност Скопје, 2022

Текст:

Љиљана Неделковска, Валентино Димитровски, Лазо Плавевски, Марика Бочварова Плавевска, Владимир Јанчевски

Фотографија:

Станимир Неделковски, Иво Велјанов, Стеван Смилевски – Кокан, Домагој Блажевиќ, Денис Сарагиновски и од документацијата на уметникот

Графички дизајн и уредување:

Илиана Петрушевска

Јазик:

Македонски со англиски превод

Корица и димензии:

мек повез, 22 х 16,5 см

Страници:

320

ISBN 978-608-264-033-4

Претходни изданија