Публикации Големото стакло 14/15 2002
EN

Големото стакло 14/15 2002

Содржина

Тема: Околу темата на глобализацијата
Бранислав Саракањац, Македонски катахрезис(извадок)
Александар Станковски, Виртуелизација
Етјен Балибар, Уметност, култура и цивилизација

Авторски страници
Благоја Маневски, Слики

Критика
Мајкл Кимелман, Моќта на мојата позиција е чудна и неодредена работа, разговарал Зоран Петровски

Музеи
Петер Вајбел, Музејот место на договор меѓу минатото и сегашноста,
разговарал Зоран Петровски

Филм & визуелни уметности
Милчо Манчевски, На жив зајак му го објаснувавме перформансот на Јозеф Бојс, разговарала Соња Абаџиева

Видео
Зоран Петровски, Еден ден, еден живот…

Фото-есеј
Јован Шумковски на Венециското биенале, јуни-октомври 2001;
Капитал и пол, Скопје, ГТЦјануари 2001
Озарување на местото, Скопје, центар (ЦД), април 2001

Изложби
Миле Корубин; Лаф-муабет (Марика Бочварова)
Славица Јанешлиева; Љупка Делева (Маја Чанкуловска)
Томе Аџиевски: Архитектура на агресијата (Златко Теодосиевски)
Дополнителен текст: Опасни врски (Лилјана Неделковска)

Книги
Борис Петковски: Музејот на современата уметност- Скопје
(Љубица Дамјановска)

 

Претходни изданија