Публикации Големото стакло 12/13 2000/2001
EN

Големото стакло 12/13 2000/2001

Содржина

Тема: Среќна Нова 2000
Д-р Небојша Вилиќ: НАДВОР! Уметникот наспроти општествената вистинитост
Марика Бочварова: Повеселата страна на секојдневието во 90-тите
Валентино Димитровски: Секојдневен дрангулариум
Соња Абаџиева, Жена & машина
Лазо Плавевски: Замореност

Авторски страници
Антони Мазневски: Цртежи

Филм
Луц Бекер: Ејзенштајн во Мексико

Превод
Виктор Бргин: Фрагменти за и од Вениз

Дизајн
Соња Абаџиева: Никола Ефтимов – Fashion Body Art

Фокус
Пјер Рестани: Ефекти на глобализацијата (за Томе Аџиевски)
“The Big Circus’ Fanny Products” of Tome Adzievski at OPEN 2000, Lido

Изложби
Искра Димитрова, Бинарен контАКТ (Бојан Иванов)
Исмет Рамиќевиќ, Јарбол (Марика Бочварова Плавевска)
Весна Дунимаглоска; Ирена Паскали (Нада Пешева)

Нови книги:
1. 359’ BOOKS
2. Вилиќ, Few Candies for Venice
3.Соња Абаџиева: Длабоко дишење, Преобразби

 

Претходни изданија