Публикации Големото стакло 9/10 1999
EN

Големото стакло 9/10 1999

Содржина

Тема: (Нео)Егзисентцијализам
Антје фон Гравениц, Време на новиот егзистенцијализам?
Валентино Димитровски, Феноменот на “новиот егзистенцијализам“
Лилјана Неделковска, Уметноста како “несреќна свест“
Соња Абаџиева, Gutai Body енформел
Конча Пирковска, Другоста на битието-реална идеја на пеколот (Родољуб Анастасов)
Марика Бочварова, Силуети во простор (Стефан Маневски)
Лилјана Неделковска, Станко Павлески – Барок во едно
Соња Абаџиева, Нихилизам over all (Џевдет Џафа)

Авторски страници
Драган Петковиќ, Дијалог со Моне

Критички став
Хироши Минамишима, Кон заборав на идентитетот
Деан Буѓевац, Во подножјето на убавото (Тони Мазневски)

Фото-есеи
Венециско биенале 1999/ По ѕидот-Стокхолм, октомври 1999/ Нарцизми-Текст(ури) на (его) лицето во ликовните претстави на македонските авторки, МСУ Скопје, јуни 1999

Изложби
Ордан Петлевски: Човекот со златна рака; Атанас Атансовски: Кула за битието; Роберт Јанкулоски: See You See Me; Оливер Мусовик: Собување; Полски плакaт

 

 

Претходни изданија