Публикации Големото стакло 6/1997
EN

Големото стакло 6/1997

Содржина

Тема: Уметност со релација

Борис Петковски, Карактерот на ангажираната уметност во Македонија
Небојша Вилиќ, Кон “уметноста со релација“ на “Крајот на векот“; Македонски состојби: 1985-1997
Конча Пирковска, Тоталитарната артократија на Станковски
Небојша Вилиќ, Еден пример: Жанета Вангели
Соња Абаџиева, Томе Аџиевски: Враќање кон онтолошкиот статус на природата/околината
Марика Бочварова, Игор Тошевски
Луц Бекер, Аспекти на уметноста на Третиот Рајх

Преводи

Сузи Габлик, “Дело без смисла“ или “Етика на вниманието“
Микеле Буономо, Секој човек е Крал сонце, интервју со Јозеф Бојс
Хал Фостер, За една дефиниција на политиката на современата уметност

Авторски страници

Мирна Арсовска, E(scapes)

Изложби во фокус

ФЛУКСУС во МСУ, Скопје
Соња Абаџиева, Флуксус-Заштита од академски кристализации и апсолутизми, интервју со Габриеле Кнапштајн
Валентино Димитровски, Флуксус
Марина Абрамовиќ во МГС, Скопје
Сузана Милевска, Проектирање на висока енергија, интервју со Марина Абрамовиќ
Лилјана Неделковска, Проектот “Мост“ на Марина Абрамовиќ

Изложби

Паралели, проект на ИФА Берлин; Louis Cane Artiste Peintre: 1967-1997;
Маргарита Киселичка, Славчо Соколовски.

Книги

Ханс Белтинг: “Крајот на историјата на уметноста“

 

Претходни изданија