Публикации Големото стакло 19/20 2005/2006
EN

Големото стакло 19/20 2005/2006

 

Содржина

Тема: 100 години фотографија во Македонија
Соња Абаџиева, Фотографската хрестоматија на Браќата Јанаки и Милтон Манаки
Роберт Јанкулоски, Cabinet Portrait a la Macedoine (Зафир Ошавков, Естатие Јолевски, Мирослав Белјан)
Борис Петковски, Структура на деталјот кај Благоја Дрнков
Валентино Димитровски, ‘Егзистенцијалниот исказ’ во фотографскиот опус на Живко Јаневски
Марика Бочварова – Марин Димески: Психологија во портретите на ликовните уметници
Лазо Плавевски – Иво Вељанов: Постои ли таму некаков поглед или… Има ли фотограф зад апаратот?
Соња Абаџиева – Роберт Јанкулоски: In&Out of Photo

Фото случка:
Лазо Плавевски, Три фотографии на Александар Кондев

Меѓународни изложби
51. биенале во Венеција / 51st Venice Biennial
Фото есеј: 51. Биенале во Венеција, Македонски павилјон во Палацо Ѕорѕи: Антони Мазневски: Бродот на Моцарт
Марика Бочварова, Изложбите на Марија де Корал и на Роза Мартинез Захаринка Бачева, 26. Меѓународно графичко биенале – Љубљана
Маја Чанкуловска, “The World is Yours – 9. Меѓународно Истанбулско
Мира Гаќина, Трето Биенале во Тирана

Карикатура
Лазо Плавевски: Граници или невиност без заштита

Авторски страници:
Јане Чаловски

In Memoriam:
Борис Петковски: 1931 – 2005 (Љубица Дамјановска)

Публикации
Лилјана Неделковска: Библиографија и Библиографски преглед на дел од творештвото на Петар Мазев (Марика Бочварова)

Преглед на изложби
Нехат Беќири: Графити и коридор; Игор Тошевски: Слободни територии; Ни на небо ни на земја; Томе Аџиевски и Станко Павлески: Трилогија провинција 2; Јане Чаловски и Христина Иваноска: Спирално; Петар Хаџи Бошков: Улица; Оп-арт и Геометрија;
Ирена Паскали: Просторно-временска автентичност; Игор Тошевски: Процес; Марин Димески: Покрај приказната; 7. Биенале на млади; Годишна награда ‘Денес’; Никола Узуновски: Капки; Ладислав Цветковски: графики; Едвард Луси Смит: дигитални фотографии; Мирослав Грчев, Знаци и орнаменти; Петар Мазев: дела создадени во последните 10 години; Верица Ковачевска: Учење да се сакаш себе си.

Претходни изданија