EN

Барбара Наребска Дебска

| Полска |

1921 – 2000

Претставуваме делo на Барбара Наребска Дебска вклученo во колекцијата на МСУ:
Чунови, 1959, акватинта, 23/30, 45×54,5cm

Претходни изданија