EN

Иван Лацковиќ

1932, Батинска, Хрватска – 2004, Загреб, Хрватска 

 

Војна, 1962

Масло на стакло, 40 х 33,5 см

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 00181

Претходни изданија