EN

Јован Шумковски

1962, Скопје|

 

Затворено ехо, 1996

Инсталација со 12 објекти со променливи димензии; полистер, фотографија, метални држачи и челични ленти, песок, пигмент

Аквизиција: Подарок од уметникот

Инвентарен бр.: 04055

Претходни изданија