EN

Стефан Маневски

Роден во Скопје | 1934 – 1997

Претставуваме дел од серијата дела на Стефан Маневски вклучени во колекцијата на МСУ, туш на хартија, спеија на хартија, метал:
Јужна ѕвезда, 1965 | Миг на времето, 1966 | Композиција, 1966 | Неисправен механизам, 1966/1967 | Морбидно јадро, 1966/1967 | Цртеж, 1963 | Градот што догорува, 1964 | Без наслов, 1968 | Крилеста скулптура, 1968 | Јадро што зрачи, 1968 | Скулптура 1, 1970 | Скулптура 2, 1970 | Скулптура 7, 1973 | Скулптура 12, 1972/1973 | Без наслов, 1978 | Скулптура 10-2, 1977 | Скулптура 10-1, 1978 | Светлосен информатор 2, 1983

Претходни изданија