EN

Барбара Квашњевска

| Полска / Франција |

Родена во Варшава во 1931.

Ги претставуваме делата од Барбара Квашњевска вклучени во колекцијата на МСУ:
Птица од Нил, 1964, бакропис, о.а., 66×50см | Трска, 1964, бакропис, о.а., 65×50см | Алтамира, 1964, бакропис, о.а., 66×50см | Композиција 2, 1964, бакропис, о.а., 66×50см

Претходни изданија