EN

Барт Шигеру Учида

| САД |

Барт е роден во Ванкувер во 1941, Канада како припадник на трета генерација јапонски Канаѓани. Престојувал во Италија и САД, а од 1982 постојано живее и работи во Бостон. Неговите дела се застапени во бројни јавни и приватни колекции.
Делото на Барт вклучува големо-форматни инсталации, перформанс и уметност за јавни простори. Учествувал на повеќе меѓународни скулпторски симпозиуми и излагал во Европа, Македонија Јапонија, Тајван, Канада и САД.

Претставуваме делo на Барт Шигеру Учида вклученo во колекцијата на МСУ:
Една година подоцна, 2001-2002, комбинирана техника на платно, 70 х 60

Претходни изданија