EN

Беата Сечи

| Унгарија |

Роден во Будимпешта во 1950.

Ги претставуваме делата на Беата Сечи вклучени во колекцијата на МСУ:
Семејство, 1981, офсет, 14/25, 30 x 42cm| Ловџии, 1981, офсет, 25/25, 30 x 42cm | Малиот Имереро, 1983, офсет, 5/5, 42 х 30см

Претходни изданија