EN

Боро Митрикески

Роден во Прилеп | 1927

Претставуваме делa од серијата дела на Боро вклучени во колекцијата на МСУ, дрво, пластер на патина:
Портрет на Драгутин Аврамовски Гуте, 1960 | Жена што седи, 1965 | Торзо 1, 1967 | Легнат женски акт, 1967 | Акт, 1979 | Портрет на Танас Луловски, 1982 | Портрет на Блаже Конески, 1987

Претходни изданија