EN

Честмир Кафка

| Чешка |

1922 – 1988

Претставуваме делo на Честмир Кафка вклученo во колекцијата на МСУ:
Земја, 1962, комбинирана техника на лесонит, 121×154см

Претходни изданија