EN

Димитар Аврамовски Пандилов

Роден Во Тресонче | 1898 – 1963

Во колекцијата на МСУ се наоѓа делото на Димитар насловено Жетварки, техника: масло на платно со димензии 35×24см.
Колекцијата на МСУ содржи вкупно 31 слики и акварели од овој автор, настанати во периодот 1926/1963, како и циклус од 217 цртежи, настанати во периодот 1926/1955.

Претходни изданија