EN

Душан Оташевиќ

1940, Белград, Србија 

 

Венера ја плакне детергентската пена, 1970

Боена иверка, 100 x 100 cm.

Acquisition: Gift

Reference: 01820

 

Под влијание на естетиката и иконографијата на поп-артот од 1960-те години, Оташевиќ создава сликарско-скулптурални објекти во кои прикажува ситуации од секојдневието прекршено низ призмата на разорната иронија насочена против лажната сентименталност, доминацијата на кичот, политичката манипулација и потрошувачкото слепило.

 

Претходни изданија