EN

Фернан Леже

| Франција |

Роден во Аржентан | 1881- 1995

Претставуваме делo на Фернан Леже вклученo во колекцијата на МСУ:
Корен на круша, 1933, туш на хартија, 45,5х40см

Претходни изданија