EN

Франк Гриблинг

1933, Сурабаја, Индонезија

 

Сини просторни сегменти, 1960

Фиберглас, автомобилски бои, 60 x 50 см

Аквизиција:Подарок

Инвентарен бр.: 01867

Претходни изданија