EN

Франтишек Музика

1900, Прага, Чешка – 1974, Прага, Чешка

 

Мртва природа со чинија, 1930

Mасло на платно, 33 х 55 см

Аквизиција: Подарок од Националната галерија, Прага

Инвентарен бр.: 01967

 

Биографија

Франтишек Музика е чешки уметник, истакнат претставник на авангардата во Чехословачка во првата половина на 20 век. Музика е сликар, графички дизајнер, сценски дизајнер, илустратор, уредник и професор на Академијата за уметности, архитектура и дизајн во Прага.

Краткиот увод во биографијата е превземен од англиската Википадија во согласност со: Attribution-ShareAlike Creative Commons License.

Текстот е во целина достапен на: wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Muzika

Претходни изданија