EN

Хап Грисхабер

| Германија |

Роден во Рот ан дер Рот | 1909 – 1981

Претставуваме делa на Хап Грисхабер вклучени во колекцијата на МСУ:
Кентаури, 1962, дрворез на хартија, 65 х 84см | Композиција, 1962, дрворез на хартија, 80 х 57,5см | Ангел, 1962, бакропис на хартија, 65 х 48,5см | Клечечка фигура, 1962, дрворез на хартија, 70 х 56,5см

Претходни изданија