EN

Анри-Жорж Адам

1904, Парис, Франција – 1967, Перос-Гирек, Франција

 

Без наслов, 1960

Литографија, 75 x 49,5 см

Едиција: 52/54; сигнатура д.д. Adam 60

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 01942

 

Биографија

Анри-Жорж Адам бил француски гравер и нефигуративен скулптор на Париската школа, кој исто така бил вклучен во создавањето на бројни монументални таписерии. Неговата работа во овие три области се смета за една од најобемните на дваесеттиот век.

Краткиот увод во биографијата е превземен од англискат Википедија во согласност со Attribution-ShareAlike Creative Commons License

Во целина, биографијата е достапна на wikipedia.org/wiki/Henri-Georges_Adam

Претходни изданија