EN

Илија Кочовски

Роден во Битола | 1945

Претставуваме дело од Илија вклучено во колекцијата на МСУ: Предел 1, 1995, сериграфија на хартија, 3/20, 50x70cm.

Претходни изданија