EN

Иван Кожариќ

1912, Петриња, Хрватска – 2020, Загреб, Хрватска 

 

Капач во Сава, 1955/1956

Бронза, 69 х 7 х 11 см

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 00439

 

Биографија

Иван Кожариќ е хрватски уметник кој работел првенствено со скулптура, но исто така и со широк спектар на медиуми, вклучувајќи постојани и привремени скулптури, асамблажи, прокламации, фотографии, слики и инсталации.

Краткиот увод во биографијата е превземен од англиската Википедија во согласност со Attribution-ShareAlike Creative Commons License

Биографијата во целина е достапна на wikipedia.org/wiki/Ivan_Kožarić

Претходни изданија