EN

Жана Спитери-Веропулу

1920, Смирна (Измир), Турција – 2000, Атина, Грција

 

Чекорење, 1962

Челик, 100 x 80 x23 см

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 00603

 

Биографија

Жан Спитери или Јоана Спитери или Јоана Веропулу-Спитери е грчка повоена скулпторка, претставничка на експресионизмот.

Краткиот увод во биографијата е од  англиската Википедија според Attribution-ShareAlike Creative Commons License.

Во целина, биографијата е достапна на: wikipedia.org/wiki/Jeanne_Spiteris 

Претходни изданија