EN

Јежи Трелински

1940, Шевна, Полска

 

Интенција, 1976

Фотомонтажа и офсет печат на хартија, 41 х 81,5 см

Едиција: 16/30; сигнатура д.л. Avtoofset “Intention” – 16/30-1976; д.д. J. Treliński

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 02833

Претходни изданија