EN

Јосип Диминиќ

1937, Лабин, Хрватска – 2019, Лабин, Хрватска 

 

Допири, 1973

Фиберглас, 81 x 65 x 27 см

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 02353

Претходни изданија