EN

Јован Балов

Роден во Скопје | 1961

Во колекцијата на МСУ меѓудругите се наоѓа делото на Јован насловено “Der Germane”, плотер печат на хартија со димензии 90 х 64см (х3).

Претходни изданија