EN

Јурај Добровиќ

1928, Хвар, Хрватска

 

Просторна композиција, 1964/1965

дрво, 49,5 x 49,5 см

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 01567

 

Биографија

Јурај Добровиќ е хрватски уметник кој работи во медиумите на скулптурата, сликарството и графичката уметност. Фокусот на неговата уметност е главно ориентиран кон геометриските структури. Тој користи светлосни ефекти за да ја нагласи пластичноста на формата. Делата на Добровиќ се блиски на принципите на геометриската апстракција и нео-конструктивизмот. Живее и работи во Загреб.

Краткиот увод во биографијата е превземен од англиската Википедија според лиценцата Attribution-ShareAlike Creative Commons License.

Текстот во целина е достапен на: wikipedia.org/wiki/Juraj_Dobrovi%C4%87

Претходни изданија