EN

Лучезар Бојаџиев

1957, Софија, Бугарија

 

ГастАРТбајтер, 2000

Инкџет печат на хартија, 211 х 510 см

Аквизиција: Подарок од уметникот

Инвентарен бр.: 03981

Претходни изданија