EN

Никола Карино

1932, Таранто, Италија – 2018, Рим, Италија 

 

Коцка, 1966,

Пластика, перспекс, 40 x 38 x 38 см

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 01866

Претходни изданија