EN

Никола Мартиновски

Роден во Крушево | 1903 – 1973

 

Растко Пуриќ, 1934

Во кафеана 2, 1932

Девојче – циганче, 1938/1940

Модел, 1963

Автопортрет, 1969

Другарки, 1969

Претходни изданија