EN

Ордан Петлевски

Роден во Прилеп | 1930 – 1997

Македонско село, 1957

Фигури во ентериер, 1955

Ентериер, 1956

Морбидни облици, 1959

Праоблици, 1961

Пергамена, 1962

Морбидни форми, 1963

Преселби 64, 1964

Претходни изданија