EN

Питер Хобс

1930 – 1994, Велика Британија

 

Сина кутија бр. 1, 1969

Сито печат на хартија, 98 x 63 см

Едиција: а.о., сигнирана: д.л. Blue Box N1; д.с. unique print; д.д. Peter Hobbs 1969 Box series

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 01954

Претходни изданија