EN

Питер Хобс

1930 – 1994, Велика Британија

 

Плажата Берк, 1966

Сито-печат на хартија, 78 x 57 см

Едиција: 57/70; сигнирано д.д. Berck plage 57/70 Peter Hobbs 66

Аквизиција: Подарок

Инвентарерн бр.: 01950

Претходни изданија