EN

Томе Аџиевски

Од циклусот Места, 1993

дрво, 600 x 65 x 220

Претходни изданија