EN

Златко Прица

1916, Печух, Хрватска – 2003, Риека, Хрватска

 

Земја и плодови, 1961

Масло на платно, 115 х 130 см.

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 00017

Претходни изданија