EN

Георг Базелиц

| Германија |

Роден во Дојчбазелиц | 1938

Претставуваме дела на Георг Базелиц вклучени во колекцијата на МСУ:
Орел, 1980, бакропис, a.о., 78×55,5 | Без наслов, 1980, бакропис на хартија, о.а., 78 х 57,5см | Улична слика 1, 1981, бакропис на хартија, о.а., 65,5 х 50см | Улична слика 2, 1981, бакропис на хартија, о.а., 65,5 х 50см

Претходни изданија