EN

Оршоја Дроздик

1946, Абда, Унгарија

 

Индивидуална митологија III, 1978

Фотографија, офсет печат на хартија, 58,9 x 41,4 см

Едиција: 2/30, сигнатура д.л. Individual Mithologic III 30/2, д.д. Drozdik Orsolya 1978

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 03115

 

Биографија

Орши Дроздик е феминистичка визуелна уметница со седиште во Њујорк. Нејзината работа се состои од цртежи, слики, фотографии, гравури, перформанси, видеа, скулптури, инсталации, академски списи и фикција, кои истражуваат поврзани теми, понекогаш во подолг период.

Краткиот увод во биографијата е превземен од англиската Википедија според лиценцата Attribution-ShareAlike Creative Commons License.

Текстот во целина е достапен на: wikipedia.org/wiki/Orshi_Drozdik

Претходни изданија