EN

Вилко Глиха Селан

1912, Мирна (Ново Место), Словенија – 1979, Загреб, Хрватска

 

Визија, 1962

Линорез на хартија, 52 x 73 см

Едиција: 9/10, сигнирано д.л. “Vizija” lin 9/10; д.д. Vilko Selan Gliha 62

Аквизиција: Подарок

Инвентарен бр.: 00107

Претходни изданија